ब्रान्ड 'सोंगारा'

'सोंगारा' ट्रेड मार्क ब्रान्ड हो जस अन्तर्गत सोनारा अल आयुर्वेदिक प्राइभेट लिमिटेडका उत्पादनहरू बिक्री भइरहेका छन्।

सोनारा ट्रेड मार्क

ग्राहकहरूको सर्वोत्कृष्ट हितमा हामी यो घोषणा गर्दछौं कि सोनगारा सोनारा अखिल आयुर्वेदिक प्राइभेट लिमिटेडको ब्रान्ड हो जुन भारतमा यसको अनलाइन/ई-कमर्स च्यानलका साथमा अन्य च्यानलहरूका लागि ट्रेड मार्क गरिएको छ। ब्रान्ड उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीलाई कानूनी प्रभावहरूको लागि उत्तरदायी हुनेछ।